ochronny

Encyklopedia PWN

zgrzewanie, podczas którego złącze jest wytwarzane przez miejscowe doprowadzenie do dociśniętych przedmiotów zgrzewanych drgań mech. o częst. ultradźwiękowej;
mieszaniny substancji organicznych, produkty procesów fizjologicznych zachodzących w roślinach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia