ochronny

Encyklopedia PWN

roślina uprawiana na plon główny, w którą wsiewa się (jednocześnie lub po jej wzejściu) roślinę pozostającą na polu po jej zbiorze (wsiewki);
sztuczne uodpornianie ludzi i zwierząt przeciw chorobom zakaźnym za pomocą szczepionek,
atmosfera technol. wytwarzana w celu zapobieżenia niepożądanym zmianom, gł. utlenianiu, jakim mogłyby ulegać obrabiane przedmioty lub reagujące substancje;
warstwa materiału nakładana na powierzchnię wyrobu metalowego w celu zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi, czynników chem. (korozja chem., elektrochem.) i promieniowania rentgenowskiego oraz zwiększenia twardości powierzchniowej, odporności na ścieranie, żaroodporności, a także w celach regeneracyjnych i dekoracyjnych.
teren tworzony dla ochrony i wokół zespołu staromiejskiego.
obowiązkowe szczepienia dzieci, obowiązujące w Polsce.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia