ochronny

Encyklopedia PWN

lakierowe wyroby, materiały malarskie,
materiały powłokotwórcze nanoszone na powierzchnię przedmiotów w postaci warstwy, która w odpowiednich warunkach tworzy stałą, związaną z podłożem powłokę o określonych właściwościach mech., ochronnych i dekoracyjnych;
dziedzina medycyny zajmująca się wpływem warunków lotu na organizm ludzki oraz zabezpieczeniem człowieka przed skutkami ich oddziaływania.
Pasteur
[pastọ̈:r]
Louis Wymowa, ur. 27 XII 1822, Dôle, zm. 28 IX 1895, Villeneuve-l’Étang k. Paryża,
francuski chemik i mikrobiolog, twórca podstaw mikrobiologii i immunologii.
pediatria
[gr. país ‘dziecko’, iatreía ‘leczenie’],
medycyna wieku rozwojowego,
dział medycyny klinicznej i teoret., zajmujący się problemami zdrowia dziecka: śledzeniem prawidłowości i zaburzeń rozwoju somatycznego i psychicznego od momentu urodzenia aż do zakończenia procesu dojrzewania (0–18. roku życia).
Sendzimir, Sędzimir, Tadeusz, ur. 15 VII 1894, Lwów, zm. 1 IX 1989, Jupiter k. Palm Beach (stan Floryda, USA),
polski inżynier mechanik, metalurg, wynalazca, przemysłowiec.
proces trwałego łączenia materiałów topliwych, gł. metali i stopów, przez stopienie brzegów łączonych elementów bez wywierania docisku, z dodawaniem lub bez dodawania spoiwa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia