ochronny

Encyklopedia PWN

ajat, aja
[arab., ‘cud’],
werset koraniczny, najmniejsza jednostka podziału świętej księgi islamu;
alergia
[gr. állos ‘inny’, ‘cudzy’, érgon ‘czyn’],
termin wprowadzony 1906 przez K. von Pirqueta na określenie stanu zmienionej i nadmiernej odpowiedzi immunologicznej organizmu;
antypireny
[gr. antí ‘przeciw’, ‘naprzeciw’, pýr ‘ogień’],
substancje dodawane do palnych tworzyw sztucznych i kauczuków w celu zmniejszenia ich palności;
Armia Krajowa (AK), Siły Zbrojne w Kraju (SZK), kryptonim Polski Związek Powstańczy (PZP),
konspiracyjna niepodległościowa organizacja wojskowa, część Sił Zbrojnych RP działająca w okresie II wojny światowej w kraju, podlegająca Naczelnemu Wodzowi i rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie;
gaz lub mieszanina gazów stanowiąca sztucznie wytworzone środowisko procesu technologicznego;
Aujeszkiego choroba, wścieklizna rzekoma,
zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa wielu gat. zwierząt domowych i dzikich;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia