ajat
 
Encyklopedia PWN
ajat, aja
[arab., ‘cud’],
werset koraniczny, najmniejsza jednostka podziału świętej księgi islamu;
w tym znaczeniu termin ajat stosowany jest wyłącznie do tekstu Koranu; Koran zawiera, zależnie od sposobu podziału jego tekstu, od 6204 do 6236 ajatów; ajaty mają różną długość, od pojedynczych słów do pełnego okresu zdaniowego; niektórym ajatom przypisuje się szczególne właściwości — nadaje się im wtedy odpowiednie nazwy, np. Ajat Tronu (2,255) wykorzystywany na amuletach ochronnych, czy Ajat Światła (24,35) odgrywający szczególne znaczenie w muzułmańskiej filozofii iluminizmu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia