ablacyjna warstwa
 
Encyklopedia PWN
ablacyjna warstwa,
lotn. warstwa pokrywająca statki kosm. i rakiety;
jest to warstwa termoodpornych polimerów (np. żywice fenolowe, polibenzimidazole, specjalne rodzaje żywic epoksydowych, silikony) wzmocnionych włóknami nieorg. (szklanymi, kwarcowymi, azbestowymi, węglowymi); podczas hamowania w atmosferze (aerodynamiczne nagrzewanie), przy zetknięciu się ze strumieniem powietrza o bardzo dużej prędkości i wysokiej temperaturze, tworzywo w.a. ulega rozkładowi z wydzieleniem gazów; powstaje też warstwa porowatego koksu o małym przewodnictwie cieplnym, która chroni głębsze warstwy pokrycia statku; istotną rolę odgrywa także cienka warstwa ochronna stopionej substancji nieorg. pochodzącej z włókien; ciepło jest odprowadzane przez odpadającą w czasie lotu statku część zniszczonej w.a.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia