obiektywna

Encyklopedia PWN

kolorymetr
[łac.-gr.],
fiz. przyrząd do określania barw;
filoz. cecha charakteryzująca przebieg zjawisk i zdarzeń oraz ich wzajemne związki, wyznaczone deterministycznymi (determinizm) prawami rozwoju rzeczywistości, polegająca na nieuchronnym wynikaniu, bezwyjątkowym następstwie lub współwystępowaniu zjawisk;
filoz. pojęcie, którego funkcją jest wyrażać wymiar, porządek i wielkość rzeczy.
Mannheim
[mạnhaim]
Karl Wymowa, ur. 27 III 1893, Budapeszt, zm. 9 I 1947, Londyn,
socjolog niemiecki;
koncepcja stworzona przez K. Marksa i rozwijana przez jego następców w obrębie filozofii, ekonomii, socjologii i wszystkich nauk, które dotyczą człowieka i jego działania w świecie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia