Mannheim Karl
 
Encyklopedia PWN
Mannheim
[mạnhaim]
Karl Wymowa, ur. 27 III 1893, Budapeszt, zm. 9 I 1947, Londyn,
socjolog niemiecki;
od 1927 profesor uniwersytetu we Frankfurcie n. Menem; od 1933 na emigracji w Wielkiej Brytanii, wykładowca London School of Economics, od 1942 profesor uniwersytetu w Londynie; jeden z twórców socjologii wiedzy, badacz myśli konserwatywnej (Myśl konserwatywna 1927, wyd. pol. 1986); w Ideologii i utopii (1929, wyd. pol. 1992) zaproponował nowe podejście do historii idei, wysuwając na pierwszy plan pytanie o ich społ. genezę i funkcję; korzystał wprawdzie w pewnym stopniu z inspiracji K. Marksa, usiłował jednak przezwyciężyć ograniczenia marksizmu, odrzucając jego implikacje polit. i wskazując m.in. na pozaklasowe uwarunkowania rozwoju myśli; rozwijając socjologię wiedzy Mannheim natrafił na poważne trudności epistemologiczne, związane z pytaniem, czy w ogóle jest możliwa jakakolwiek obiektywna wiedza społ.; usiłował je przezwyciężyć, wprowadzając pojęcie niezależnej inteligencji, która z racji swego szczególnego położenia w społeczeństwie jest w stanie wznieść się ponad partykularne punkty widzenia; był również teoretykiem demokracji, podkreślał potrzebę odejścia od leseferyzmu i znaczenie planowania społ. na wielką skalę jako środka zaradczego na jej kryzys, z którego zrodził się totalitaryzm (Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy 1940, wyd. pol. 1974).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia