konieczność
 
Encyklopedia PWN
konieczność,
filoz. cecha charakteryzująca przebieg zjawisk i zdarzeń oraz ich wzajemne związki, wyznaczone deterministycznymi (determinizm) prawami rozwoju rzeczywistości, polegająca na nieuchronnym wynikaniu, bezwyjątkowym następstwie lub współwystępowaniu zjawisk;
konieczność obiektywna dotyczy następstw zjawisk w rzeczywistości przyrodniczej, stanowi względne przeciwieństwo (negację) przypadkowości; konieczność subiektywna odnosi się do działań ludzkich i jest zaprzeczeniem wolności woli.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia