przyczynowość
 
Encyklopedia PWN
przyczynowość,
kategoria filozoficzna oznaczająca stosunek przyczyny do skutku, który wyraża ich związek genetyczny i wskazuje na funkcję przyczyny polegającą na powodowaniu czegoś;
tzw. zasada przyczynowości głosi, że to co powstaje ma swoją przyczynę; w metafizyce odróżnia się odmienne przyczynowości ze względu na poszczególne typy przyczyn; fakt przyczynowości kwestionował D. Hume, zastępując ją pojęciem następstwa zjawisk.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia