monopolem

Encyklopedia PWN

regalia, regale
[łac.],
w średniowiecznej Europie uprawnienia zarezerwowane wyłącznie dla panującego.
ekon. wydatkowanie zasobów przez prywatne przedsiębiorstwa i grupy interesów dla uzyskania od rządu tzw. ochronnej regulacji, która ma zapewnić pomoc finansową państwa oraz uzyskanie renty monopolowej (zysku ekonomicznego; zysk) przez ochronę przed konkurencją zagraniczną i krajową.
ekon. ogół transakcji kupna–sprzedaży danego dobra lub czynnika produkcji, zawieranych na pewnym terytorium w określonym czasie.
ekon. podział rynków w zależności od stopnia koncentracji popytu i podaży;
Rzetelny Ład, ang. Square Deal,
program reform gospodarczych i społecznych w USA 1904–08, w okresie prezydentury Th. Roosevelta;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia