monopolem

Encyklopedia PWN

monopol
[gr. mónos ‘jedyny’, pōléō ‘sprzedaję’],
ekon. struktura rynku, jedna ze struktur konkurencji niedoskonałej, w której podaż jest dostarczana przez jedno przedsiębiorstwo — monopolistę.
m. w południowo-wschodnich Włoszech (region Apulia), nad M. Adriatyckim;
monopol skarbowy, monopol fiskalny,
prawnie zastrzeżona na rzecz państwa wyłączność produkcji lub obrotu określonymi artykułami, w celu ścisłego ustalenia wielkości ich produkcji i opodatkowania spożycia.
przywileje zapewniające feudalnym panom gruntowym wyłączność w niektórych dziedzinach gospodarki wiejskiej;
zagwarantowanie państwu wyłączności prowadzenia transakcji handlowych z zagranicą za pośrednictwem przedsiębiorstw eksportowo-importowych i innych osób prawnych i fizycznych, które uzyskały koncesję na prowadzenie działalności w handlu zagranicznym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia