monopolem

Encyklopedia PWN

oligopol
[gr.],
ekon. struktura rynku, w której ogromne przedsiębiorstwa powstałe wskutek procesów koncentracji konkurują ze sobą, a kilku dostawców tworzy tzw. grupę dominującą, dostarczającą ponad 80% podaży gałęzi;
regulacja
[łac.],
ekon. instrument polityki gospodarczej rządu i/lub władz lokalnych, stosowany w celu wymuszenia na prywatnych firmach pożądanych zachowań rynkowych lub kontroli tych zachowań.
stowarzyszenie rzemieślników zrzeszające przedstawicieli jednego określonego zawodu, niekiedy kilku pokrewnych, wyjątkowo (np. w małych miastach) wszystkich rzemieślników danego miasta;
ekon. wartość wymienna towaru wyrażona w pieniądzu, ilość pieniędzy, za którą można nabyć lub sprzedać jednostkę towaru;
Chamberlin
[czẹımbərlın]
Edward Hastings, ur. 18 V 1899, La Corner (stan Waszyngton), zm. 16 VII 1967, Cambridge (stan Massachusetts),
ekonomista amerykański;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia