monopol handlu zagranicznego
 
Encyklopedia PWN
monopol handlu zagranicznego,
zagwarantowanie państwu wyłączności prowadzenia transakcji handlowych z zagranicą za pośrednictwem przedsiębiorstw eksportowo-importowych i innych osób prawnych i fizycznych, które uzyskały koncesję na prowadzenie działalności w handlu zagranicznym.
Trwałe zjawisko instytucjonalne w krajach o gospodarce nakazowej; w krajach o gospodarce rynkowej występuje niekiedy przejściowo (np. w czasie wojny) bądź w stosunku do pewnych dziedzin obrotu (np. handel bronią).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia