monopolem

Encyklopedia PWN

prasa polska, po 1989 w kraju,
prasa polska, po 1956 w kraju,
w dawnej Polsce odmiana prawa magdeburskiego;
ekon. dział nierolniczej produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody oraz ich przetwarzanie w dobra zaspokajające potrzeby ludzi jest prowadzone w dużych rozmiarach, przy zastosowaniu podziału pracy i przy użyciu maszyn (do przemysłu nie zalicza się rzemiosła i budownictwa).
radiostacja podziemna działająca 1982–89; od IV 1982 emitowała nieregularne cykle audycji w kilku miastach Polski (m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Świdniku), także (Warszawa) na fonii programu telewizyjnego;
ogólnopol., komercyjna stacja radiowa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia