rynku struktury
 
Encyklopedia PWN
rynku struktury,
ekon. podział rynków w zależności od stopnia koncentracji popytu i podaży;
wyróżnia się 4 struktury rynku: konkurencję doskonałą, monopol, oligopol i konkurencję monopolistyczną; niektórzy teoretycy wyróżniają piątą strukturę rynku — rynek potencjalnie konkurencyjny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia