molekularnej

Encyklopedia PWN

uniwersytet w Cambridge, University of Cambridge Wymowa,
najstarszy (po uniwersytecie w Oksfordzie) uniwersytet Wielkiej Brytanii i jeden z najstarszych na świecie.
wiązanie chemiczne utworzone przez elektrony opisane orbitalem molekularnym antysymetrycznym względem odbicia w płaszczyźnie przechodzącej przez oś wiązania.
wiązanie chemiczne utworzone przez elektrony opisane orbitalem molekularnym symetrycznym względem obrotów wokół osi wiązania.
Wlodawer Aleksander, ur. 2 VII 1943, Ząbkowice,
biofizyk, biochemik, biolog molekularny;
Young Michael Warren, ur. 28 III 1949, Miami,
biolog i genetyk amerykański;
zachowanie, zachowanie się,
psychol. jedno z podstawowych pojęć psychologii; w najszerszym znaczeniu — każda dająca się obserwować reakcja na bodźce z otoczenia lub ogół reakcji i ustosunkowań organizmu żywego do środowiska.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia