molekularnej

Encyklopedia PWN

zeolity
[gr.],
grupa minerałów, uwodnione glinokrzemiany przestrzenne sodu i wapnia, rzadziej baru, strontu, potasu, magnezu i manganu;
med. współwystępowanie różnych wad rozwojowych mających jedną przyczynę, które są charakterystyczne dla określonego zespołu;
Ziabicki Andrzej, ur. 9 IX 1933, Gdynia,
chemik;
projektowanie takich produktów i procesów chem., które pozwalają zredukować lub wyeliminować użycie i wytwarzanie substancji niebezpiecznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia