molekularnej

Encyklopedia PWN

Schrödinger
[szrọ̈dıŋər]
Erwin Wymowa, ur. 12 VIII 1887, Wiedeń, zm. 4 I 1961, tamże,
fizyk austriacki, jeden z twórców mechaniki kwantowej.
kolejność reszt aminokwasowych w łańcuchu peptydowym danego białka, zw. też strukturą pierwszorzędową, zakodowana w cząsteczkach kwasu deoksyrybonukleinowego DNA (kod genetyczny);
Siciński Piotr, ur. 31 VII 1962, Warszawa,
patolog i biolog molekularny;
proces trwałego łączenia materiałów topliwych, gł. metali i stopów, przez stopienie brzegów łączonych elementów bez wywierania docisku, z dodawaniem lub bez dodawania spoiwa;
spektroelektrochemia
[łac.-gr.],
zespół różnorodnych metod spektroskopowych stosowanych w badaniach na poziomie molekularnym reakcji elektrochem.;
chem. technika służąca do badania struktury i identyfikacji związków chemicznych oraz oznaczeń ilościowych (pierwiastków, związków chemicznych) na podstawie analizy wartości stosunku masy do ładunku (m/z) wiązki jonów wprowadzonych do spektrometru mas;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia