molekularnej

Encyklopedia PWN

Rosbash Michael, ur. 7 III 1944, Kansas City,
genetyk amerykański;
samolubny DNA, gen samolubny,
genet. koncepcja leżąca u podstaw współczesnego neodarwinizmu;
Saturn, symbol ,
astr. szósta według oddalenia od Słońca i druga pod względem wielkości planeta Układu Słonecznego.
Schrödinger
[szrọ̈dıŋər]
Erwin Wymowa, ur. 12 VIII 1887, Wiedeń, zm. 4 I 1961, tamże,
fizyk austriacki, jeden z twórców mechaniki kwantowej.
kolejność reszt aminokwasowych w łańcuchu peptydowym danego białka, zw. też strukturą pierwszorzędową, zakodowana w cząsteczkach kwasu deoksyrybonukleinowego DNA (kod genetyczny);
Siciński Piotr, ur. 31 VII 1962, Warszawa,
patolog i biolog molekularny;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia