molekularnej

Encyklopedia PWN

Pedersen Charles John, ur. 3 X 1904, Pusan (Korea), zm. 26 X 1989, Salem (stan Nowy Jork),
chemik amer., pochodzenia norweskiego;
Penczek Stanisław, ur. 24 I 1934, Warszawa,
chemik;
instrumentalne oznaczenie jakościowego i ilościowego składu zewn. warstw atomowych ciała stałego oraz cząstek na nim zaadsorbowanych, a także określenie ich elektr., magnet. i termodynamicznych właściwości oraz elektronowej i krystalograficznej struktury.
w chemii kwantowej metody służące do przybliżonego rozwiązywania równania Schrödingera;
oderwanie elektronu w stanie wzbudzonym od atomu lub cząsteczki z jednoczesnym przejściem do stanu podstawowego innego elektronu wzbudzonego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia