molekularnej

Encyklopedia PWN

wielkości charakteryzujące wewn. budowę jąder atomowych oraz oddziaływanie tych jąder z polem zewnętrznym.
Monod
[monọ]
Jacques, ur. 9 II 1910, Paryż, zm. 31 V 1976, Cannes,
biochemik francuski;
Neptun, symbol ,
astr. ósma, według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego;
neurobiologia
[gr. neúron ‘nerw’, bíos ‘życie’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
zespół dyscyplin nauk. badających budowę, rozwój i czynności układu nerwowego człowieka i zwierząt.
med. rozwój tkanki nowotworowej;
Nurse
[nə:rs]
Sir Paul Maxime, ur. 25 I 1949, Norfolk,
bryt. biolog molekularny;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia