molekularnej

Encyklopedia PWN

Lehninger
[lẹınıŋər]
Albert Lester, ur. 17 II 1917, Bridgeport (stan Connecticut), zm. 4 III 1986,
biochemik amerykański;
Liberek Krzysztof, ur. 1958, Gdańsk,
biolog molekularny, biofizyk;
Lipkowski Janusz, ur. 3 II 1943, Warszawa,
fizykochemik;
lizozym
[gr.],
enzym należący do klasy hydrolaz, rozkłada wiązania glikozydowe między N-acetylo-D-glukozaminą a kwasem N-acetylomuraminowym w mureinie, polisacharydowo-peptydowym składniku otoczki bakterii Gram-dodatnich;
dział chemii fiz. zajmujący się badaniem wzajemnej zależności między strukturą elektronową i molekularną substancji a jej właściwościami magnet. (magnetyzm).
maser
[ang. Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation],
przyrząd generujący lub wzmacniający spójne fale elektromagnetyczne w zakresie mikrofalowym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia