molekularnej

Encyklopedia PWN

Lipkowski Janusz, ur. 3 II 1943, Warszawa,
fizykochemik;
lizozym
[gr.],
enzym należący do klasy hydrolaz, rozkłada wiązania glikozydowe między N-acetylo-D-glukozaminą a kwasem N-acetylomuraminowym w mureinie, polisacharydowo-peptydowym składniku otoczki bakterii Gram-dodatnich;
dział chemii fiz. zajmujący się badaniem wzajemnej zależności między strukturą elektronową i molekularną substancji a jej właściwościami magnet. (magnetyzm).
maser
[ang. Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation],
przyrząd generujący lub wzmacniający spójne fale elektromagnetyczne w zakresie mikrofalowym.
Matyjaszewski Krzysztof, ur. 8 IV 1950, Konstantynów k. Łodzi,
chemik; specjalista w dziedzinie technologii polimerów.
Mello Craig, ur. 19 X 1960, New Haven,
biolog molekularny;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia