Lipkowski Janusz
 
Encyklopedia PWN
Lipkowski Janusz, ur. 3 II 1943, Warszawa,
fizykochemik;
od 1990 profesor Instytutu Chemii Fiz. PAN (od 1992 dyr.); od 1991 czł. TNW (od 2007 prezes), od 1998 PAN; gł. prace w dziedzinie chemii supramolekularnej — twórca jej szkoły w Polsce; badania dotyczące przede wszystkim selektywności, równowag fazowych i kinetyki procesów inkluzyjnych oraz rozpoznawania molekularnego; wykrył wiele prawidłowości, m.in. efekt generowania przez inkludowane cząsteczki (cząsteczki tzw. gościa) miejsc sorpcyjnych w kryształach oraz wynikające zeń możliwości sterowania selektywnością i szybkością wiązania „gościa” przez układy supramolekularne; wyznaczył wiele struktur klatratowych i semiklatratowych tworzonych przez wodę w stanie stałym i wykazał ich związek z procesami hydratacji cząsteczek.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia