molekularnej

Encyklopedia PWN

kompetencja
[łac.],
biol. stan komórek bakteryjnych, w którym DNA z zewnątrz może przedostać się do ich wnętrza przez ścianę komórkową i błonę cytoplazmatyczną;
genet. zjawisko o zasadniczym znaczeniu dla dziedziczności, polegające na przestrzennym i chemicznym dopasowaniu par zasad azotowych występujących w kwasach nukleinowych;
Kopeć Maria, ur. 14 VIII 1919, Puławy, zm. 13 V 2014, Warszawa,
córka Stefana Witysława, lekarz, biochemik;
Kornberg Roger David, ur. 24 IV 1947, Saint Louis (stan Missouri),
syn Arthura, amerykański biochemik i genetyk;
Krönig August Karl, ur. 1822, zm. 1879,
chemik i fizyk niem.;
Kryszewski Marian, ur. 17 IV 1925, Toruń, zm. 5 X 2005, Łódź,
brat Włodzimierza, fizykochemik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia