molekularnej

Encyklopedia PWN

genet. zjawisko o zasadniczym znaczeniu dla dziedziczności, polegające na przestrzennym i chemicznym dopasowaniu par zasad azotowych występujących w kwasach nukleinowych;
Kopeć Maria, ur. 14 VIII 1919, Puławy, zm. 13 V 2014, Warszawa,
córka Stefana Witysława, lekarz, biochemik;
Kornberg Roger David, ur. 24 IV 1947, Saint Louis (stan Missouri),
syn Arthura, amerykański biochemik i genetyk;
Krönig August Karl, ur. 1822, zm. 1879,
chemik i fizyk niem.;
Kryszewski Marian, ur. 17 IV 1925, Toruń, zm. 5 X 2005, Łódź,
brat Włodzimierza, fizykochemik;
kryształ ciekły, ciecz anizotropowa, faza mezomorficzna,
stan skupienia pośredni między cieczą zwykłą (izotropową) a zwykłym kryształem;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia