Kopeć Maria
 
Encyklopedia PWN
od 1971 profesor Inst. Badań Jądr. (od 1982 Inst. Chemii i Techniki Jądr.) w Warszawie; od 1986 profesor Inst. Hematologii tamże; od 1976 czł. PAN, od 1991 — PAU; od 1988 — TNW; prace gł. na temat mechanizmów molekularnych leżących u podstaw uszkodzeń popromiennych oraz dotyczące procesów krzepnięcia krwi i fibrynolizy; 1976 otrzymała nagrodę państw. I st. (zespołową).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia