kinetyczna teoria materii
 
Encyklopedia PWN
kinetyczna teoria materii,
teoria wyjaśniająca makroskopowe właściwości materii przez powiązanie ich z ruchem i wzajemnym oddziaływaniem jej mikroskopowych składników (cząsteczek, atomów, jonów, elektronów);
k.t.m. wyjaśnia molekularny mechanizm występowania fluktuacji oraz dostarcza uproszczonego opisu zjawisk nieodwracalnych i przemian fazowych; jest częścią fizyki statystycznej, a jej odrębność sprowadza się do metodologii; najbardziej rozbudowanym działem k.t.m. jest kinetyczna teoria gazów; kinetyczna teoria cieczy i kinetyczna teoria ciał stałych z powodu występowania silnych oddziaływań międzycząsteczkowych (w fazie skondensowanej materii) mają mniejsze znaczenie, dostarczając jedynie przybliżonego opisu jakościowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia