molekularnej

Encyklopedia PWN

substancje krystaliczne lub amorficzne, w których strukturach występują czworościany (tetraedry) SiO4.
Krzyżosiak Włodzimierz, ur. 28 I 1949, Rawicz, zm. 21 XII 2017, Poznań,
biolog molekularny;
Kunicki-Goldfinger Władysław Jerzy Henryk, ur. 13 II 1916, Kraków, zm. 14 VIII 1995, Warszawa,
mikrobiolog, działacz polityczny.
Kwiatkowska-Korczak Janina, ur. 4 XII 1926, Lwów,
biochemik;
laser
[ang. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation ‘wzmacnianie światła przez wymuszoną emisję promieniowania’],
urządzenie wzmacniające lub generujące spójne promieniowanie elektromagnetyczne (fotony) w zakresie widmowym między daleką podczerwienią a nadfioletem;
Lehninger
[lẹınıŋər]
Albert Lester, ur. 17 II 1917, Bridgeport (stan Connecticut), zm. 4 III 1986,
biochemik amerykański;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia