molekularnej

Encyklopedia PWN

kryształ ciekły, ciecz anizotropowa, faza mezomorficzna,
stan skupienia pośredni między cieczą zwykłą (izotropową) a zwykłym kryształem;
substancje krystaliczne lub amorficzne, w których strukturach występują czworościany (tetraedry) SiO4.
Krzyżosiak Włodzimierz, ur. 28 I 1949, Rawicz, zm. 21 XII 2017, Poznań,
biolog molekularny;
Kunicki-Goldfinger Władysław Jerzy Henryk, ur. 13 II 1916, Kraków, zm. 14 VIII 1995, Warszawa,
mikrobiolog, działacz polityczny.
Kwiatkowska-Korczak Janina, ur. 4 XII 1926, Lwów,
biochemik;
laser
[ang. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation ‘wzmacnianie światła przez wymuszoną emisję promieniowania’],
urządzenie wzmacniające lub generujące spójne promieniowanie elektromagnetyczne (fotony) w zakresie widmowym między daleką podczerwienią a nadfioletem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia