Kunicki-Goldfinger Władysław Jerzy Henryk
 
Encyklopedia PWN
Kunicki-Goldfinger Władysław Jerzy Henryk, ur. 13 II 1916, Kraków, zm. 14 VIII 1995, Warszawa,
mikrobiolog, działacz polityczny.
Od 1951 profesor UMCS w Lublinie, od 1956 Uniw. Wrocł.; od 1961 Uniwersytetu Warszawskiego, 1968–71 dyr. Inst. Mikrobiologii tamże; od 1965 członek PAN; autor prac nauk. dotyczących zmienności bakterii i genetyki drobnoustrojów, a szczególnie molekularnych mechanizmów koniugacji i rekombinacji genetycznej, mikrobiologii środowiskowej i stosowanej; założyciel i redaktor (1952–72) „Acta Microbiologica Polonica”; Genetyka wczoraj, dziś i jutro (1986); podręcznik Życie bakterii (1968, wyd. 7 2001); od 1976 współpracownik KOR — 1979–89 przewodniczący Rady Kasy Stypendialnej dla prześladowanych naukowców; 1978 współzałożyciel Tow. Kursów Nauk., 1980 — Tow. Popierania i Krzewienia Nauk; 1987–90 wiceprzewodniczący Rady Nacz. PPS, od 1992 czł. Solidarności Pracy, uczestnik obrad Okrągłego Stołu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia