Kryszewski Marian
 
Encyklopedia PWN
Kryszewski Marian, ur. 17 IV 1925, Toruń, zm. 5 X 2005, Łódź,
brat Włodzimierza, fizykochemik;
od 1966 profesor Politechniki Łódz., od 1972 — w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi; od 1976 członek PAN; prace dotyczące gł. właściwości i otrzymywania polimerów oraz ich mieszanin; podał interpretację mechanizmów przewodnictwa elektr. dielektryków i półprzewodników polimerowych; oprac. nowe metody badania nadcząsteczkowej struktury polimerów oraz oddziaływań międzycząsteczkowych; otrzymał (wraz ze współpracownikami) org., heterogeniczne wysokoprzewodzace układy polimerowe nowej klasy i wyjaśnił ich właściwości elektr. i opt.; Semiconducting Polymers (1980), Polymer Blends (t. 1–2 1981–83, współautor).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia