molekularnej

Encyklopedia PWN

Jeziorski Bogumił, ur. 29 IV 1947, Radomsko,
chemik;
Kacperska-Lewak Alina Ewa, ur. 1 III 1934, Warszawa, zm. 5 X 2022,
biolog (fizjolog roślin);
Kandel
[kändl]
Eric Richard, ur. 7 XI 1929, Wiedeń,
neurobiolog amer., pochodzenia austriackiego;
teoria zajmująca się opisem, na gruncie teorii klas., rozróżnialnych cząsteczek rozrzedzonego gazu;
teoria wyjaśniająca makroskopowe właściwości materii przez powiązanie ich z ruchem i wzajemnym oddziaływaniem jej mikroskopowych składników (cząsteczek, atomów, jonów, elektronów);
kodon, triplet,
genet. sekwencja 3 nukleotydów w łańcuchu DNA lub mRNA kodująca pojedynczy aminokwas w białku;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia