molekularnej

Encyklopedia PWN

Ostwald Wilhelm Friedrich Wymowa, ur. 2 XI 1853, Ryga, zm. 4 IV 1932, Grossbothen k. Lipska,
niemiecki chemik i filozof.
minerał, uwodniony krzemian magnezu i glinu (Mg,Al)2[OH|Si4O10] · 4H2O;
Patapoutian Ardem, ur. 1967, Bejrut,
amerykański biolog molekularny pochodzenia ormiańskiego;
patologia
[gr. páthos ‘choroba’, ‘cierpienie’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o przyczynach chorób, mechanizmach ich rozwoju i przebiegu, objawach i skutkach;
Pedersen Charles John, ur. 3 X 1904, Pusan (Korea), zm. 26 X 1989, Salem (stan Nowy Jork),
chemik amer., pochodzenia norweskiego;
Penczek Stanisław, ur. 24 I 1934, Warszawa,
chemik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia