molekularnej

Encyklopedia PWN

med. rozwój tkanki nowotworowej;
Nurse
[nə:rs]
Sir Paul Maxime, ur. 25 I 1949, Norfolk,
bryt. biolog molekularny;
obleńce, Aschelminthes (Nemathelminthes),
dawna nazwa typu bezkręgowców, do którego zaliczano gromady: wrotki (Rotatoria), brzuchorzęski (Gastrotricha), ryjkogłowy (Kinorhyncha), drucieńce (Gordiacea), kolcogłowy (Acanthocephala) oraz nicienie (Nematoda);
optyka
[gr. optikḗ ‘nauka o zjawiskach wzrokowych’],
dziedzina nauki i techniki zajmująca się światłem — zjawiskami związanymi z jego generowaniem, rozchodzeniem się, detekcją, oddziaływaniem z materią i wynikającymi z nich zastosowaniami;
Ostwald Wilhelm Friedrich Wymowa, ur. 2 XI 1853, Ryga, zm. 4 IV 1932, Grossbothen k. Lipska,
niemiecki chemik i filozof.
minerał, uwodniony krzemian magnezu i glinu (Mg,Al)2[OH|Si4O10] · 4H2O;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia