molekularnej

Encyklopedia PWN

metoda stosowana w chemii kwantowej do przybliżonego rozwiązywania równania Schrödingera dla złożonych układów atomowych i molekularnych.
PVD, ang. Physical Vapor Deposition,
wspólna nazwa grupy metod służących do wytwarzania cienkich warstw;
antropol. jednostki klasyfikacji wewnątrzgatunkowej zmienności człowieka;
Rayleigh
[rẹıli]
lord, John William Strutt Wymowa, ur. 12 XI 1842, Langford Grove k. Maldon (hrab. Essex), zm. 30 VI 1919, Terling Place k. Witham (hrab. Essex),
fizyk brytyjski.
Rosbash Michael, ur. 7 III 1944, Kansas City,
genetyk amerykański;
samolubny DNA, gen samolubny,
genet. koncepcja leżąca u podstaw współczesnego neodarwinizmu;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia