molekularnej

Encyklopedia PWN

w chemii kwantowej metody służące do przybliżonego rozwiązywania równania Schrödingera;
oderwanie elektronu w stanie wzbudzonym od atomu lub cząsteczki z jednoczesnym przejściem do stanu podstawowego innego elektronu wzbudzonego;
metoda przybliżonego opisu atomów i cząsteczek wieloelektronowych opierająca się na założeniu, że każdy elektron porusza się w polu elektrostatycznym wytwarzanym przez dodatni ładunek jądra atomu lub jąder w cząsteczce i chmurę ujemnego ładunku pochodzącego od uśrednionego rozkładu pozostałych elektronów;
metoda stosowana w chemii kwantowej do przybliżonego rozwiązywania równania Schrödingera dla złożonych układów atomowych i molekularnych.
PVD, ang. Physical Vapor Deposition,
wspólna nazwa grupy metod służących do wytwarzania cienkich warstw;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia