molekularnej

Encyklopedia PWN

chem. technika służąca do badania struktury i identyfikacji związków chemicznych oraz oznaczeń ilościowych (pierwiastków, związków chemicznych) na podstawie analizy wartości stosunku masy do ładunku (m/z) wiązki jonów wprowadzonych do spektrometru mas;
Stec Wojciech Jacek, ur. 15 X 1940, Warszawa,
chemik;
dział chemii, nauka o budowie przestrzennej cząsteczek związków chemicznych i przestrzennym przebiegu reakcji chem.;
Stoddart James Fraser, ur. 24 V 1942, Edynburg,
szkocki chemik;
biochem. proces fałdowania się łańcuchów peptydowych aż do osiągnięcia przestrzennego upakowania charakterystycznego dla natywnej struktury białka, czyli struktury właściwej dla biol. środowiska i funkcji białka;
supercząsteczka, supermolekuła,
termin wprowadzony w połowie lat 30. XX w., służący do opisu zespołu 2 lub większej liczby cząsteczek chem., które są związane za pomocą oddziaływań międzycząsteczkowych.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia