Stec Wojciech Jacek
 
Encyklopedia PWN
Stec Wojciech Jacek, ur. 15 X 1940, Warszawa,
chemik;
od 1979 profesor Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN; od 1982 czł. TNW, od 1994 — PAN (2007–10 wiceprezes); badania gł. w dziedzinie chemii i stereochemii związków fosforu; m.in. oprac. oryginalną metodę syntezy enancjomerycznych amidofosforanów, wykorzystaną do stereoselektywnej syntezy ważnych leków przeciwnowotworowych; 2004 otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Pol. za uzyskanie nowych biologicznie czynnych związków o dużym potencjale terapeutycznym, za pomocą oryginalnej, oprac. przez siebie metody syntezy tiofosforanowych analogów DNA.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia