sekwencja aminokwasów
 
Encyklopedia PWN
sekwencja aminokwasów,
kolejność reszt aminokwasowych w łańcuchu peptydowym danego białka, zw. też strukturą pierwszorzędową, zakodowana w cząsteczkach kwasu deoksyrybonukleinowego DNA (kod genetyczny);
sekwencja aminokwasów decyduje o strukturze łańcucha peptydowego (struktura białek); zmiany w sekwencji aminokwasów danego łańcucha polipeptydowego są dopuszczalne tylko w odcinkach, które nie mają istotnego znaczenia dla jego struktury lub jeśli dokonują się w obrębie tej samej grupy aminokwasów, w przeciwnym razie prowadzą do tzw. chorób molekularnych (np. niedokrwistość sierpowata), a niekiedy do śmierci.
Znajomość sekwencji aminokwasów ma znaczenie dla różnych dziedzin biologii, m.in.: genetyki, enzymologii, immunologii, ewolucjonizmu, np. porównanie sekwencji aminokwasów cytochromów różnych gat. zwierząt przemawia za uniwersalnością kodu genetycznego i monofiletyczną ewolucją, porównanie sekwencji aminokwasów prawidłowych i patol. hemoglobin człowieka wskazuje, że aktywność biol. białka jest uwarunkowana tylko przez pewne fragmenty jego cząsteczki, odznaczające się dużą stałością składu. Pierwszym białkiem o całkowicie poznanej sekwencji aminokwasów była insulina (1958 F. Sanger otrzymał Nagrodę Nobla); oznaczanie sekwencji aminokwasów, zw. sekwencjonowaniem, prowadzi się metodami chem. i fizycznymi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia