molekularnej

Encyklopedia PWN

biochem. proces fałdowania się łańcuchów peptydowych aż do osiągnięcia przestrzennego upakowania charakterystycznego dla natywnej struktury białka, czyli struktury właściwej dla biol. środowiska i funkcji białka;
supercząsteczka, supermolekuła,
termin wprowadzony w połowie lat 30. XX w., służący do opisu zespołu 2 lub większej liczby cząsteczek chem., które są związane za pomocą oddziaływań międzycząsteczkowych.
monokryształy zbudowane z powtarzających się na przemian 2 lub kilku warstw o różnym składzie chem. (zwykle półprzewodników);
Szafrański Przemysław, ur. 25 II 1925, Biały Bór, zm. 31 I 2007, Warszawa,
biochemik i biolog molekularny;
Szudy Józef, ur. 20 VIII 1939, Zalesie k. Szubina,
fizyk;
szyba zespolona, szkło energooszczędne,
układ szyb oddzielonych od siebie ramką dystansową, wypełnioną pochłaniaczem pary wodnej (sito molekularne, zeolity), sklejony kitem poliizobutylowym, na obwodzie uszczelniony masą z polimeru polisiarczkowego, poliuretanową lub poliizobutylową;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia