strukturyzacja białek
 
Encyklopedia PWN
strukturyzacja białek,
biochem. proces fałdowania się łańcuchów peptydowych aż do osiągnięcia przestrzennego upakowania charakterystycznego dla natywnej struktury białka, czyli struktury właściwej dla biol. środowiska i funkcji białka;
przebieg strukturyzacji białek wynika z sekwencji aminokwasów, istotne znaczenie ma oddziaływanie środowiska; w wieloskładnikowym środowisku żywej komórki proces fałdowania nowo syntetyzowanych białek przebiega w czasie sekund (lub krótszym) dzięki katalitycznemu działaniu specyficznych białek: enzymów, białek osłonowych, tzw. molekularnych opiekunów; w roztworze, poza ustrojem, samorzutna odbudowa struktury natywnej występuje podczas renaturacji białka, pod warunkiem, że w trakcie denaturacji (denaturacja białka) nie uległy zerwaniu żadne wiązania kowalencyjne, a czynnik denaturujący został usunięty.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia