denaturacja białka
 
Encyklopedia PWN
denaturacja białka,
biochem. zaburzenie struktury cząsteczek białkowych wynikające z rozerwania wiązań chemicznych (wodorowych, jonowych, mostków disiarczkowych) stabilizujących ich strukturę drugo-, trzecio- i czwartorzędową;
natomiast struktura pierwszorzędowa nie ulega zmianie (struktura białek); denaturacja białka zachodzi pod wpływem różnych czynników fizycznych (temperatura, ciśnienie, ultradźwięki) i chemicznych (kwasy, zasady, mocznik, guanidyna, niektóre rozpuszczalniki organiczne, detergenty jonowe, sole metali ciężkich); denaturacja powoduje zmianę właściwości biologicznych (np. utratę aktywności enzymatycznej) i fizykochemicznych białek (zmniejszenie rozpuszczalności i wytrącenie z roztworu, zmianę lepkości, skręcalności optycznej, rozpad na podjednostki białek oligomerycznych).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia