supersieci
 
Encyklopedia PWN
supersieci,
monokryształy zbudowane z powtarzających się na przemian 2 lub kilku warstw o różnym składzie chem. (zwykle półprzewodników);
otrzymywane np. metodą epitaksji z wiązek molekularnych; kryształy takie wykazują, w kierunku prostopadłym do powierzchni warstw, dodatkową okresowość, różną od okresowości sieci prostych monokryształów tworzących supersieć, i mają związane z tym specyficzne właściwości fiz., zwłaszcza elektronowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia