Penczek Stanisław
 
Encyklopedia PWN
Penczek Stanisław, ur. 24 I 1934, Warszawa,
chemik;
od 1976 profesor Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN; 1996–99 prezes Eur. Federacji Polimerów, od 1998 członek PAN; prace w dziedzinie kinetyki i mechanizmów polimeryzacji; oprac. metodę określania budowy i stężenia centrów aktywnych (metoda pułapkowania jonów); wykrył zdolność siarki do tworzenia kopolimerów o b. dużych masach molowych; zajmuje się także syntezą (w wyniku polimeryzacji) modeli biopolimerów; pod jego kierunkiem opracowano metodę otrzymywania w jednym procesie polimeryzacji łańcuchów poli(diestrów kwasu fosforowego) modelujących łańcuchy DNA i łańcuchy kwasów tejchojowych; 2015 Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; autor monografii: Polymerization of Heterocyclics (1976), Cationic Ring Opening Polymerization (t. 1 1980, t. 2 1985), Models of Biopolymers by Ring Opening Polymerization (1990).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia