mikrobiologiczny

Encyklopedia PWN

dział przemysłu fermentacyjnego, obejmujący produkcję spirytusu surowego w wyniku alkoholowej fermentacji cukrów i wydzielanie tego spirytusu ze sfermentowanego zacieru przez destylację.
grupa organizmów jądrowych dawniej zaliczanych do królestwa roślin, obecnie, po stwierdzeniu zasadniczych różnic między komórkami grzybów i roślin, są traktowane jako odrębne królestwo (Mycota, Fungi) organizmów (jedno z 5 królestw) na równi z roślinami, zwierzętami, Monera, Protista.
podstawowa technika mikrobiologiczna, umożliwiająca uzyskanie wzrostu bakterii w celu wykazania ich obecności oraz identyfikacji i określenia wybranych cech (np. wrażliwości na leki), a w mikrobiologii przemysłowej — do uzyskania produktów bakteryjnych.
irygacyjne pola, pola irygowane,
dawna nazwa pól nawadnianych zalewowo lub stokowo (nawadnianie), głównie ściekami miejskimi lub przemysłowymi;
manna
[gr. < hebr.],
potoczna nazwa kaszy pszennej, łatwo strawnej, o wyrównanej granulacji (ok. 0,85 mm);
grupa mikroorganizmów, których występowanie wskazuje na stopień żyzności gleb i tempo jej samoreprodukcji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia