mikroorganizmy wskaźnikowe gleb
 
Encyklopedia PWN
mikroorganizmy wskaźnikowe gleb,
grupa mikroorganizmów, których występowanie wskazuje na stopień żyzności gleb i tempo jej samoreprodukcji;
umożliwiają oznaczanie tempa procesów mikrobiologicznych, m.in. mineralizacji i immobilizacji, powodujących uwalnianie z materii organicznej, np. azotu w postaci jonów amonowych i azotanów, siarki w postaci siarczanów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia