wskaźnikowe organizmy
 
Encyklopedia PWN
wskaźnikowe organizmy, bioindykatory, biowskaźniki,
ekol. organizmy o wąskiej amplitudzie ekologicznej, wrażliwe na nadmiar lub brak określonego składnika w siedlisku lub zdolne do akumulowania substancji toksycznej (tzw. wskaźnikowe organizmy akumulujące);
gatunki wąsko wyspecjalizowane, charakterystyczne dla danego czynnika lub procesu; wąskie granice ich tolerancji, np. pokarmowej, termicznej, świetlnej, wilgotnościowej, rodzaju i stopnia zanieczyszczenia, pozwalają na precyzyjne scharakteryzowanie siedliska i środowiska pod względem danej cechy, m.in. akumulacji lub niedoboru określonego składnika albo stopnia natężenia danego czynnika; organizmy wskaźnikowe roślinne mają duże znaczenie w rolnictwie i leśnictwie, ponieważ ułatwiają ocenę wartości siedliska. W środowiskach zarówno lądowych, jak i wodnych takimi organizmami wskaźnikowymi są określone gatunki bakterii, pierwotniaków, glonów, porostów, roślin naczyniowych i bezkręgowców, rzadziej kręgowców; na podstawie ich obecności można wyznaczyć np. zasięgi występowania złóż określonych minerałów, typy gleb, stopień eutrofizacji wód, zanieczyszczenia środowiska.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia