mikrobiologiczny

Encyklopedia PWN

bombaż
[fr. bombé ‘sklepiony’, ‘wydęty’],
uwypuklenie wieczka (denka) puszki z konserwą, spowodowane przeładowaniem puszki, niewłaściwą technologią lub ciśnieniem gazów powstających wewnątrz hermetycznie zamkniętej puszki;
potoczna nazwa opisująca proces naturalnego rozkładu materiału roślinnego (głównie celulozy i lignin) przy udziale grzybów pleśniowych i bakterii w środowisku wilgotnym o niskim stężeniu tlenu;
med. powiększone, zapalnie obrzmiałe węzły chłonne;
fermentacja
[łac.],
enzymatyczne procesy stopniowego rozkładu związków organicznych przebiegające bez udziału tlenu, w których reakcje oksydoredukcyjne dostarczają energii w postaci ATP (substratowa fosforylacja);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia