mikrobiologiczny

Encyklopedia PWN

patologiczne zjawisko obniżające żyzność (urodzajność) gleb uprawnych, rozumiane zwykle jako jednostka chorobowa, np. wykoniczynienie czy wytytonienie gleb.
podłoża mikrobiologiczne, pożywki mikrobiologiczne,
jałowe mieszaniny substancji odżywczych i soli mineralnych, o odpowiednim odczynie i ciśnieniu osmotycznym, służące do laboratoryjnej hodowli bakterii lub grzybów;
suma aktywności metabolicznej mikroorganizmów zasiedlających gleby: bakterii, promieniowców, grzybów, glonów, pierwotniaków oraz zwierząt bezkręgowych;
korozja zachodząca pod wpływem mikroorganizmów (głównie bakterii i grzybów) oraz produktów ich przemiany materii — produkty te tworzą środowisko korozyjne;
jedna z nauk biologicznych, zajmująca się badaniem i wykorzystaniem drobnoustrojów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia