nawadnianie
 
Encyklopedia PWN
nawadnianie, irygacja,
zabieg melioracyjny (melioracje), polegający na uzupełnianiu wody w glebie w celu poprawienia warunków wilgotnościowych i zaopatrzenia roślin w wodę (n. zwilżające).
Efektem nawadniania może być jednocześnie użyźnianie gleby wodami bogatymi w rozpuszczone sole miner. lub żyzne namuły, jej przemycie (w przypadku gleb zasolonych), regulacja stosunków termicznych (poprawa mikroklimatu i ochrona przed przymrozkami), ochrona przed szkodnikami i chwastami, a także oczyszczanie ścieków wykorzystywanych w rolnictwie. Nawadnianie polega na ujęciu wody z rzeki, jeziora, zbiornika, wód podziemnych za pomocą budowli piętrzącej lub pompowni, doprowadzeniu jej na obszar nawadniany grawitacyjnie kanałem ziemnym — doprowadzalnikiem lub rurociągiem tłocznym, i rozprowadzeniu urządzeniami dostarczającymi wodę do każdego punktu nawadnianej powierzchni. Budowle związane z magazynowaniem, ujęciem i doprowadzeniem wody są zaliczane do urządzeń podstawowych, natomiast urządzenia rozprowadzające stanowią szczegółową sieć nawadniającą. Woda doprowadzona do gleby w formie dawek przemieszcza się pod wpływem siły ciężkości od powierzchni w głąb profilu (systemy napowierzchniowe grawitacyjne i ciśnieniowe; nawadnianie zalewowe, nawadnianie nasiąkowe, nawadnianie deszczowniane) lub przez przesiąkanie lub podsiąkanie (systemy podpowierzchniowe; nawadnianie podsiąkowe, nawadnianie wgłębne).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia