odwadnianie
 
Encyklopedia PWN
odwadnianie,
zespół zabiegów z zakresu melioracji, polegających na ograniczeniu lub likwidacji trwałego bądź okresowego nadmiaru wody w glebie;
odwadnianie przeprowadza się w celu poprawienia warunków wilgotnościowych (a pośrednio także aeracyjnych, cieplnych, pokarmowych i mikroklimatycznych) w glebie oraz ograniczenia zalewów i podtopień terenów zabudowanych (podwórza, drogi, osiedla, obiekty przem., miasta) przez wody powierzchniowe i podziemne. System odwadniający składa się z odbiornika, głównego rowu odpływowego (odprowadzalnika), rowów głównych niższych rzędów, rowów zbiorczych i sieci szczegółowej (rowów, drenów osączających lub układu kombinowanego), a także urządzeń uzupełniających, rowów opaskowych zabezpieczających przed wodami obcymi powierzchniowymi i gruntowymi, rowów przechwytujących obce wody podziemne pod znacznym ciśnieniem hydrostat. i rowów obwodowych (ulgowych) zabezpieczających teren przed skoncentrowaniem fali powodziowej. Do odwadniania budynków, terenów budowlanych, lotnisk itp. wykorzystuje się sieć zakrytą — drenaże do obniżenia zwierciadła wody gruntowej i odprowadzenia jej do odpływu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia