metalowymi

Encyklopedia PWN

tkanina lita z wątkiem metalowym złotym;
sygnatury umieszczone na wyrobie ceramicznym, zwykle pozwalające określić miejsce i czas powstania przedmiotu, niekiedy także autora i datę modelu oraz dekoracji;
fiz. powierzchnia ciała odbijająca regularnie i niemal całkowicie padające na nią promieniowanie (elektromagnetyczne, sprężyste, cząstek naładowanych);
zwój, wolumen,
pierwotna forma książki rękopiśmiennej;
łow. rodzaj pułapek do chwytania zwierząt łownych;
sztuka Żydów w diasporze.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia