metalowymi

Encyklopedia PWN

archeol. kultura schyłku neolitu i początku epoki brązu, datowana na pocz. II tysiąclecia p.n.e., występująca w dorzeczu środkowej Wołgi i jej dopływów;
m. w Federacji Ros., w rep. Mari El, na l. brzegu Zbiornika Kujbyszewskiego;
pojazd zaprzęgowy, środek transportu produktów rolnych, środków produkcji i ludzi, używany głównie w gospodarstwach rolnych;
techn. podłużna metalowa wkładka do łączenia wału z piastą koła;
m. wojewódzkie (woj. dolnośląskie), pow. grodzki, na równinach Wrocławskiej i Oleśnickiej, nad Odrą i jej dopływami: Oławą, Ślęzą, Bystrzycą i Widawą; siedziba pow. wrocławskiego.
zamek błyskawiczny, ekler, pot. suwak,
zespół złożony z 2 rzędów odpowiednio ukształtowanych ząbków (metalowych lub z tworzywa sztucznego), łączonych i rozłączanych przez przesuwanie specjalnego suwaka (z.b. mogą być 1- lub 2-suwakowe);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia