metalowymi

Encyklopedia PWN

Viranşehir
[wirạnszehir],
m. we wschodniej Turcji, w ilu Şanlıurfa, na wyż. Urfa, na wschód od m. Şanlıurfa.
Voigtländer
[fọ:ktländər],
firma znana z produkcji bardzo dobrej jakości opt. sprzętu fot.;
waga skręceń, waga torsyjna,
przyrząd do pomiaru małych sił (elektrostatycznych, magnet. lub grawitacyjnych);
hutn. wyroby metalowe otrzymywane przez walcowanie z wlewków lub innych półwyrobów (kęsów, kęsisk, blachówki, tulei) i przeznaczone do bezpośredniego stosowania lub do dalszego przetwarzania;
hutn. proces przeróbki plast., nadający żądany kształt i wymiary półwyrobom (walcowanie wlewków na kęsiska, kęsisk m.in. na kęsy) i wyrobom metalowym (walcowane wyroby) dzięki odkształceniu metalu między obracającymi się walcami lub niekiedy (np. w. gwintów) — przesuwającymi się szczękami.
wyrób metalowy walcowany na gorąco, o małym przekroju poprzecznym (np. kołowym, kwadratowym) i znacznej, w stosunku do wymiarów tego przekroju, długości;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia