metalowymi

Encyklopedia PWN

waga skręceń, waga torsyjna,
przyrząd do pomiaru małych sił (elektrostatycznych, magnet. lub grawitacyjnych);
hutn. wyroby metalowe otrzymywane przez walcowanie z wlewków lub innych półwyrobów (kęsów, kęsisk, blachówki, tulei) i przeznaczone do bezpośredniego stosowania lub do dalszego przetwarzania;
hutn. proces przeróbki plast., nadający żądany kształt i wymiary półwyrobom (walcowanie wlewków na kęsiska, kęsisk m.in. na kęsy) i wyrobom metalowym (walcowane wyroby) dzięki odkształceniu metalu między obracającymi się walcami lub niekiedy (np. w. gwintów) — przesuwającymi się szczękami.
wyrób metalowy walcowany na gorąco, o małym przekroju poprzecznym (np. kołowym, kwadratowym) i znacznej, w stosunku do wymiarów tego przekroju, długości;
m. obwodowe we wschodniej Bułgarii, na północno-zachodnim brzegu Zatoki Warneńskiej (M. Czarne).
Watt
[uot]
James Wymowa, ur. 19 I 1736, Greenock (Szkocja), zm. 19 VIII 1819, Heathfield k. Birmingham,
wynalazca brytyjski.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia